globster-xmlconf

Skript je nástrojem k rychlému nastavení klienta Globster. Je založen na globsterctl a je určen k jednorázovému spuštění ihned po zapnutí klienta. Automaticky dle nastavení vytvoří jednotlivé huby a klienta připojí.

Závislosti

Instalace a spuštění

Skript stáhněte a uložte kamkoli na váš systém. Vytvořte konfigurační XML soubor globster-xmlconf.xml a uložte jej do stejné složky se skriptem. K vytvoření souboru můžete využít příklad na konci tohoto dokumentu.

Skript spustíte následujícími příkazy:

cd /cesta/ke/skriptu
./globster-xmlconf.pl [<konfigurace>]

Vždy zadávejte celou cestu ke konfiguraci. Pokud není zadán konfigurační soubor, skript vyhledá globster-xmlconf.xml v adresáři, ve kterém se nachází skript nebo v /etc/globster. V předchozím kroku jsme změnili adresář a nacházíme se v adresáři se skriptem, proto můžeme tento argument vynechat.

Pro spuštění na pozadí:

./globster-xmlconf.pl &

XML konfigurace

Následující tabulka popisuje tagy použitelné v konfiguračním XML souboru. Většina z nich je nezbytná pro chod skriptu.

TagPopisNadřazený tagPárový/Nepárový
configPočáteční tag konfigurace. Může být nahrazen jiným tagem, kromě následujících.-párový
hubNový hub objekt.confignepárový

Následující tabulka popisuje atributy použitelné v konfiguračním XML souboru. Většina z nich je nezbytná pro chod skriptu.

AtributPopisTag
dbusaddrDBUS_SESSION_BUS_ADDRESS použitý pro spuštění klienta Globster. Ukládá tuto adresu k identifikaci session Globsteru při restartech skriptu. Tento atribut je volitelný.config
addressAdresa hubu.hub
nickNick, který bude použit.hub
descriptionPopis, který bude použit.hub
passwordHeslo, pokud je nick na hubu registrovaný.hub

Příklad konfigurace

Vzorové nastavení naleznete zde.