globster-responder

Tento skript je určen k oživení chatu vašeho hubu. Snadno se nastaví i používá. Nastavení je uloženo v XML formátu, klíčová slova jsou regulární výrazy, skript obsahuje i podporu pro více odpovědí na jedno klíčové slovo.

Závislosti

Instalace a spuštění

Skript stáhněte a uložte kamkoli na váš systém. Vytvořte konfigurační XML soubor globster-responder.xml a uložte jej do stejné složky se skriptem. K vytvoření souboru můžete využít příklad na konci tohoto dokumentu.

Skript spustíte následujícími příkazy:

cd /cesta/ke/skriptu
./globster-responder.pl [<konfigurace>]

Pokud není zadán konfigurační soubor, skript vyhledá globster-responder.xml v adresáři, ve kterém se nachází skript nebo v /etc/globster. V předchozím kroku jsme změnili adresář a nacházíme se v adresáři se skriptem, proto můžeme tento argument vynechat.

Pro spuštění na pozadí:

./globster-responder.pl &

XML konfigurace

Následující tabulka popisuje tagy použitelné v konfiguračním XML souboru. Většina z nich je nezbytná pro chod skriptu.

TagPopisNadřazený tag
configPočáteční tag konfigurace. Může být nahrazen jiným tagem, kromě následujících.-
hubNový hub objekt.config
bottalkZpráva obsahující tento výraz spouští responder. Pokud uživatel není v seznamu botauthority, bude zpráva ignorována.hub
botmuteZpráva obsahující tento výraz zastavuje responder. Pokud uživatel není v seznamu botauthority, bude zpráva ignorována. Bot nebude odesílat žádné další odpovědi na klíčová slova.hub
bottalkresponseOznámení bota o spuštěném responderu.hub
botmuteresponseOznámení bota o zastavujícím se responderu. Bot nebude odesílat žádné další odpovědi na klíčová slova pokud není responder spuštěn pomocí bottalk.hub
botauthoritySeznam nicků s oprávněním spouštět/zastavovat responder.hub
repeatresponseOznámení bota o přidání uživatele do ignorelistu.hub
responderNový set klíčového slova a odpovědí.hub
keywordRegulární výraz, při jehož nalezení v odeslané zprávě, se spustí odpověď.responder
responseOdpověď na klíčové slovo. Lze použít %[userNI] k vyplnění nicku uživatele. Lze použít vícekrát k dosažení náhodně odeslané odpovědi.responder

Následující tabulka popisuje atributy použitelné v konfiguračním XML souboru. Většina z nich je nezbytná pro chod skriptu.

AtributPopisTag
dbusaddrDBUS_SESSION_BUS_ADDRESS použitý pro spuštění klienta Globster. Ukládá tuto adresu k identifikaci session Globsteru při restartech skriptu. Tento atribut je volitelný.config
hubidHub id z Globsteru.hub
statePočáteční stav responderu (0 vypnuto, 1 zapnuto). Stav se následně mění odesláním bottalk/botmute výrazu do chatu.hub
maxrepeatMaximum opakování stejného klíčového slova před přidáním do ignorelistu.hub
ignoretimeČasový úsek v sekundách, po který bude uživatel ignorován.hub
respdelayUrčuje časový úsek, po kterém se odešle odpověď. Dodává větší pocit, že jde o skutečného uživatele.hub

Příklad konfigurace

Vzorové nastavení naleznete zde.