globster-releases

Skript je jednoduchým nástrojem k vytvoření databáze nově vydaných/sdílených souborů (releasů). Po nastavení a spuštění lze snadno ovládat pomocí příkazů zasílaných jako soukromé zprávy pro bota.

Závislosti

Instalace a spuštění

Skript stáhněte, uložte kamkoli na váš systém a otevřete ve vašem oblíbeném textovém editoru.

V horní části zdrojového kódu upravte část nastavení - Settings.

Konfigurační proměnné jsou shrnuty v následující tabulce:

ProměnnáPopis
$dbfileAbsolutní cesta k sqlite3 databázi, do které se budou releasy ukládat.

Příklad: /etc/globster/releases.db

$dbusaddrAdresa D-Bus session pro komunikaci s Globsterem. Řádek můžete zakomentovat (#) pokud chcete, aby hodnota byla převzata ze systému.

Příklad: unix:abstract=/tmp/dbus-X47loh59IQ,guid=d5dcec9511d7062467a016ff0000002e

$cmdprefixVýčet znaků (zadáváno jako řetězec), kterými začínají příkazy. Zvolte takové, které lze na hubu zasílat v soukromých zprávách aniž by je hub považoval za příkazy pro něj samotný.

Příklad: -!+

@hubsVýčet ID hubů, na kterých se skript spustí oddělený čárkou a uzavřený v kulatých závorkách.

Příklad: (1,3)

Skript spustíte následujícími příkazy:

cd /cesta/ke/skriptu
./globster-releases.pl

Pro spuštění na pozadí:

./globster-releases.pl &

Příkazy

relhelp

Vypíše nápovědu. Obsah odpovídá anglické verzi tohoto seznamu.

releases [<kategorie>]

Vypíše releasy, pokud kategorie není dána, vypíše všechny.

Příklad: !releases Filmy

relcat

Vypíše kategorie releasů.

reladd -c <kategorie> -t <titulek> -h <tth> [-d <popis>]

Přidá nový release, pokud je zadána kategorie, která není v databázi, vytvoří se automaticky nová dle zadání. Popis je nepovinný údaj.

Příklad: !reladd -c Filmy -t Můj film -h XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX -d Toto je popis mého filmu.

relmod [-c <kategorie>] [-t <titulek>] [-h <tth>] [-d <popis>]

Upraví release, který se nachází pod ID releasu. Veškeré údaje jsou volitelné, upravujte tedy jen ty, které jsou potřeba.

Příklad: !relmod -d Spletl jsem se, toto je popis mého filmu.

reldel <id releasu>

Smaže release, který se nachází pod ID releasu.

Příklad: !reldel 3